Stichting Nieuw Thuis Rotterdam zet zich ervoor in dat de 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning zich zo snel mogelijk thuis voelen in Rotterdam. Dat doet zij met een vernieuwend integratieprogramma.

Taal

Taal is daarvoor het belangrijkste middel. SNTR maakt mogelijk dat deelnemers van het programma zo snel mogelijk op hun streefniveau Nederlands kan leren. Het streefniveau kan gedurende de taalcursus wijzigen. Afhankelijk van het streefniveau en het leervermogen wordt de deelnemer ingedeeld bij een taalcursus van de taalschool Delken&Boot.
SNTR streeft naar een taalniveau waarop deelnemers kunnen werken of een vervolgopleiding kunnen doen. Taallessen zijn daarbij maar één onderdeel. Mensen leren pas echt de taal als ze die veel spreken. Met maatschappelijk begeleiders, buren, taalmaatjes  en uiteindelijk bij hun loopbaan.

Intensieve begeleiding

De gezinnen komen vanuit een oorlogsgebied in een nieuwe, vreemde omgeving terecht. Dat is niet makkelijk. Stichting Nieuw Thuis Rotterdam begeleidt de deelnemers van het programma daarom intensief. Om ze wegwijs te maken in de wijk en de stad. Om ze te leren hoe bijvoorbeeld de gezondheidszorg werkt, of het onderwijs. Om ze de Nederlandse regels uit te leggen en hoe we hier met elkaar omgaan. Of het lukt met Nederlands leren.

Loopbaan

SNTR biedt een loopbaanprogramma dat vaardigheden aanleert om een baan te kunnen vinden en behouden in Nederland. Immers, vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking spreken statushouders de taal minder goed, kennen de Nederlandse (arbeids)cultuur nog niet en hebben een beperkt netwerk in Nederland. Met het loopbaanprogramma, dat bestaat uit werkstages, coaching en trainingen, wil SNTR talenten stimuleren en de kloof naar werk verkleinen. Ziet u mogelijkheden voor een werkstage in uw organisatie? Meld u zich dan bij SNTR.

Ook geeft SNTR informatie over volwassenonderwijs aan deelnemers die een (vervolg)opleiding willen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Als er geen betaald werk mogelijk is, kunnen deelnemers vrijwilligerswerk doen. Zo maken zij zich nuttig voor de Nederlandse- en Rotterdamse samenleving.

Kinderen

In Rotterdam zijn er op elf basisscholen schakelklassen en vijf scholen voor het voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs betaalt de schakelklassen.’](internationale) schakelklas (6-18 jaar).[/simple_tooltip] SNTR ondersteunt kinderen om de taal te oefenen met een zomerschool (4-18 jaar) en jongerenbijeenkomsten (12-18 jaar). Kinderen tussen de 10 en 18 jaar kunnen terecht bij bestaande mentorprogramma’s in Rotterdam. Ouders kunnen oudercoaching krijgen.

Buurt en stad

Mensen voelen zich sneller thuis in een buurt of stad als ze mensen kennen in hun omgeving. Dan hebben ze een sociaal netwerk. Om het netwerk te vergroten, nemen de begeleiders de gezinnen mee naar buiten. Naar de buren, de buurtorganisaties en de verenigingen. Maar ook naar de supermarkt, de sportveldjes en de culturele instellingen. Steeds een stukje verder.
SNTR brengt de deelnemers ook met elkaar in contact. Zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. En elkaar kunnen helpen bij het inburgeren.