Hier vindt u veelgestelde vragen over het SNTR-programma. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Algemeen

Waarom zet De Verre Bergen een stichting op voor de integratie van Syrische statushouders?
Wat is het verschil tussen het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en de Rotterdamse aanpak statushouders?
Wat vindt de gemeente Rotterdam van het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam?
Waarom mogen alleen Syrische gezinnen deelnemen aan het programma?
Kiest SNTR de gezinnen uit die mogen meedoen aan het programma?
Kunnen statushouders zich aanmelden voor het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam?
Wat verdient SNTR aan dit programma?

Huisvesting

Wie gaan de huurwoning betrekken?
Hoeveel personen wonen in de woning?
Wanneer verhuizen de statushouders naar hun nieuwe woning?
Hoelang mogen de statushouders in hun woning blijven?
Is er een aanspreekpunt van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam voor buren en buurtgenoten van de statushouders?
Welke rol speelt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam bij de VvE’s van de woningen die zij bezit?
Waarom koopt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam geen woningen voor Nederlanders?

Integratie

Spreken de statushouders Engels?
Wanneer gaan de statushouders Nederlands leren?
Waaruit bestaat de begeleiding van de gezinnen?
Kan ik de nieuwkomers helpen?
Waarom biedt SNTR dure taalprogramma’s aan statushouders?
Kunnen statushouders bij onze organisatie of vereniging vrijwilligerswerk doen?

Onderzoek

Hoe lang volgt de Erasmus Universiteit het SNTR-programma?
Wat als blijkt dat het SNTR-programma goed werkt?
Wat als blijkt dat het SNTR-programma niet goed werkt?


Waarom zet De Verre Bergen een stichting op voor de integratie van Syrische statushouders?

De Verre Bergen is een filantropische organisatie die programma’s opzet voor een sterker en beter Rotterdam. Deze programma’s hebben met elkaar gemeen dat ze op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Een van die vraagstukken is het vluchtelingenvraagstuk.

De gemeente Rotterdam heeft een taakstelling om dit jaar 1751 vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak te geven binnen de gemeente en te helpen bij de inburgering.

Met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam wil De Verre Bergen daarin een rol spelen en kijken of een nieuwe aanpak daarin helpt. Dat doet zij met een intensief programma. Het programma bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.
De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis voelen in Rotterdam.


Wat is het verschil tussen het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en de Rotterdamse aanpak statushouders?

De Rotterdamse aanpak statushouders biedt statushouders meer begeleiding en een intensiever programma om in te burgeren dan de Wet inburgering vereist. De gemeente Rotterdam wil dat statushouders binnen twee jaar het inburgeringsexamen halen. De wet vereist dat dat in drie jaar gebeurt.
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam gaat een stapje verder dan de Rotterdamse aanpak. Het SNTR-doel is dat statushouders tussen 16 weken en anderhalf jaar taalniveau B1 hebben. Dat is het niveau dat mensen nodig hebben om in een Nederlandse werkomgeving te werken. Ook voor een MBO-opleiding is minstens B1-niveau nodig.

Als u meer wilt weten over de gemeentelijke aanpak: download hier de Rotterdamse aanpak statushouders.


Wat vindt de gemeente Rotterdam van het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam?

Het college van B&W waardeert de inzet van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Dat schreef wethouder Schneider (integratie) in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. In de brief schreef de wethouder dat het programma aansluit bij de ambities van het Rotterdamse college. Niet alleen op het onderdeel integratie, taal en maatschappelijke begeleiding. Maar het programma draagt ook bij aan de taakstelling van Rotterdam op het gebied van huisvesting van statushouders.


Waarom mogen alleen Syrische gezinnen deelnemen aan het programma?

Syriërs vormen de grootste groep statushouders in Nederland. Bij een groep die uit hetzelfde land komt en dezelfde taal spreekt, is het gemakkelijker een taal- en integratieprogramma te bieden. Ook is het eenvoudiger om te toetsen of het project werkt.


Kiest SNTR de gezinnen uit die mogen meedoen aan het programma?

Nee, dat doet het Intakeloket Ondersteuning Statushouders (IOS) van de gemeente Rotterdam. Het IOS regelt de huisvesting, het inkomen en de zorg voor statushouders die aan Rotterdam zijn toegewezen.


Kunnen statushouders zich aanmelden voor het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam?

Nee. Statushouders worden door het Rijk toegewezen aan een gemeente. Het Intakeloket Ondersteuning Statushouders (IOS) van de gemeente Rotterdam bepaalt in welke woning de statushouders komen te wonen. Dat kan een woning zijn van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Als dat het geval is, doen de statushouders mee met het SNTR-programma.


Wat verdient SNTR aan dit programma?

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is een stichting. Dat wil zeggen dat zij geen financiële winst wil maken. Maar het programma moet wel een maatschappelijke meerwaarde opleveren. Bijvoorbeeld dat Syrische gezinnen snel hun weg vinden naar werk en daardoor geen uitkering meer nodig hebben. Of dat zij op een andere manier een rol kunnen spelen in de Rotterdamse samenleving.

Deze maatschappelijke meerwaarde moet meetbaar zijn. Daarom onderzoekt de Erasmus Universiteit het programma.


Wie gaan de huurwoning betrekken?

SNTR verhuurt de woning aan Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning.


Hoeveel personen wonen in de woning?

Het IOS kijkt welk gezin het best past bij welke woning. Daarbij gaan ze uit van de gezinsgrootte en de grootte van de woning. Voor SNTR bestaat een gezin uit minimaal één volwassene en één kind.


Wanneer verhuizen de statushouders naar hun nieuwe woning?

Wanneer precies is niet te zeggen. De gemeente Rotterdam wijst een gezin toe aan een woning zodra alle officiële documenten compleet zijn.


Hoelang mogen de statushouders in hun woning blijven?

Zoals het bij een normaal huurcontract gaat, mogen de gezinnen blijven zolang ze dat wensen. Huurders moeten zich wel houden aan de regels die Stichting Nieuw Thuis Rotterdam aan haar huurders stelt. Is er een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief, dan gelden de VvE-regels ook voor de huurders.


Is er een aanspreekpunt van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam voor buren en buurtgenoten van de statushouders?

Het is altijd goed om uw nieuwe buren zelf  te benaderen. Maar uiteraard is Stichting Nieuw Thuis Rotterdam altijd bereid om vragen te beantwoorden. Hier vindt u de contactgegevens.


Welke rol speelt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam bij de VvE’s van de woningen die zij bezit?

SNTR is eigenaar van 200 woningen en daardoor ook lid van de Vereniging van Eigenaren van die woningen. SNTR zal de vergaderingen van de VvE’s geregeld bijwonen.


Waarom koopt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam geen woningen voor Nederlanders?

Dat past niet bij de doelstelling van de stichting. Maar door 200 woningen voor statushouders te kopen, komen deze statushouders niet in de sociale woningbouw terecht. Dit helpt de gemeente om de druk op de sociale huisvesting te verkleinen.


Spreken de statushouders Engels?

Een aantal Syriërs spreekt Engels, maar er zijn ook statushouders die geen Engels spreken. Sommigen hebben al wat Nederlands in het asielzoekerscentrum geleerd.


Wanneer gaan de statushouders Nederlands leren?

Binnen 4 tot 6 weken nadat het gezin is verhuisd naar de nieuwe woning, beginnen ze met een intensieve taalcursus. Dat houdt in dat ze (bijna) fulltime Nederlandse les volgen. Het doel is dat snelle leerlingen binnen 16 weken Nederlands op behoorlijk niveau spreken. Anderen moeten het binnen 1 tot 1,5 jaar leren.


Waaruit bestaat de begeleiding van de gezinnen?

De gezinnen worden intensief begeleid. Dat houdt in dat een maatschappelijk begeleider regelmatig langskomt.

De maatschappelijke begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers van het programma wegwijs worden in de directe omgeving. Ook zorgt de maatschappelijke begeleiding ervoor dat de deelnemers de gebruiken en gewoonten hier in Nederland leren.
Als we zien dat het inburgeren goed gaat, neemt het aantal huisbezoeken geleidelijk af.


Kan ik de nieuwkomers helpen?

Iedereen voelt zich sneller thuis in een buurt of stad als je mensen kent in de omgeving. Woont u in de buurt van een van de SNTR-deelnemers? Dan kunt u het beste zelf aan uw nieuwe buren vragen hoe u kunt helpen. Als de taal daarbij (in het begin) een probleem is, kan SNTR ervoor zorgen dat er iemand bij het gesprek is die vertaalt.

Vind u het leuk iets te organiseren voor uw straat waaraan de nieuwe bewoners kunnen deelnemen? Kijk dan eens bij Opzoomermee.nl. Deze Rotterdamse organisatie biedt uw straat geld voor het organiseren van een buurtactiviteit.

Wilt u taalmaatje worden? Kijk eens bij onze vacatures voor vrijwilligers!


Waarom biedt SNTR dure taalprogramma’s aan statushouders?

Statushouders kunnen van de overheid een lening krijgen voor een taal- en inburgeringscursus. De overheid zet de lening om tot een schenking als de statushouder het inburgeringsexamen binnen drie jaar haalt.

Bij SNTR kunnen statushouders deze lening in één keer uitgeven aan een snelle taalcursus. In plaats van het budget uit te smeren over drie jaar. We hopen dat statushouders zich daardoor sneller thuis voelen in Rotterdam en kunnen meedoen in de samenleving.


Kunnen statushouders bij onze organisatie of vereniging vrijwilligerswerk doen?

Jazeker. Vrijwilligerswerk hoort bij het programma van de SNTR-deelnemers. SNTR verwijst deelnemers naar bestaande vrijwilligersorganisaties. Dat zijn onder meer de Huizen van de Wijk, De Unie van Vrijwilligers, Rotterdammers voor elkaar en Rotterdam Cares. Zoekt u vrijwilligers voor uw organisatie of vereniging, dan kunt u zich melden bij een van deze vrijwilligersorganisaties.


Hoe lang volgt de Erasmus Universiteit het SNTR-programma?

Om te onderzoeken of de gezinnen zich inderdaad snel thuis voelen door het programma, heeft de Erasmus Universiteit vier tot zes jaar nodig.


Wat als blijkt dat het SNTR-programma goed werkt?

SNTR hoopt dat uit onderzoek blijkt dat de deelnemers zich door het SNTR-programma snel thuis voelen in Rotterdam en mee kunnen doen met de maatschappij. Ook is het belangrijk dat de kosten van de integratie zich terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat de deelnemers minder lang een uitkering ontvangen. Als dat het geval is, kunnen gemeenten of andere partijen het programma overnemen.


Wat als blijkt dat het SNTR-programma niet goed werkt?

Regelmatig zal SNTR het programma evalueren en bijstellen. Toch kan uit het onderzoek blijken dat het SNTR-programma er niet voor zorgt dat deelnemers zich snel thuis voelen en meedoen met de Rotterdamse maatschappij. Of dat dit alleen lukt door veel kosten te maken die zich niet terugbetalen. Als dat het geval is, zal het programma van SNTR eindigen.