Gegevens over Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Naam: Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Fiscaal nummer: 855761192

Contactgegevens:
Postbus 23351
3001 KJ Rotterdam
Telefoon: 010-3101100
Mail: info@sntr.nl

Samenstelling Bestuur

Roelof Prins: Voorzitter
Marte van Oort: Penningmeester
Frank van der Vis – Secretaris

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.

Beleidsplan SNTR

De doelstelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is als volgt:

  • Het oplossen van problemen verbonden aan de opvang en begeleiding van kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Al hetgeen met vorenstaande in de meeste ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:

  • Aankoop, verbouwing en beheer van woningen voor huisvesting van kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Het verhuren van woningen aan kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Het aanbieden van passende begeleiding voor deze doelgroep.

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen beheerd worden door de bestuurders van de Stichting.

Het bestuur bestaat uit een Voorzitter en een Secretaris/ Penningmeester.

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden te betalen.

De fondsen van de Stichting worden gevormd door de bijdrage van Stichting De Verre Bergen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam staan vermeld op deze website.

Kosten en baten

De kosten en baten van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam in het jaar 2016

Meer informatie

Ga voor meer informatie over ANBI naar www.ANBI.nl