Ter versterking van het team zoekt SNTR onder meer junior basiscoaches, een cursistenbegeleider Taal, projectmedewerker Taal en taalmaatjes.  Kijk voor meer uitdagende vacatures!

Ter versterking van het team zoekt SNTR een

Projectmedewerker Vrijwilligerscoördinatie (32 uur)
Junior Basiscoach (fulltime)
Cursistenbegeleider Taal (fulltime)
Projectmedewerker Taal NT2 (ZZP)
Projectmedewerker Taal (fulltime)
Stagiair Maatschappelijk Begeleiding
Taalmaatje (vrijwillig) 

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving is het doel.

SNTR biedt een intensief programma dat bestaat uit een huurwoning, een versneld taaltraject, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers) werk en/of onderwijs.
De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich inderdaad snel thuis voelen door het programma.

Het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) is een innovatief experiment van Stichting De Verre Bergen, een filantropische organisatie die zich richt op een beter Rotterdam. Met het programma ambieert Stichting De Verre Bergen aan te tonen dat een intensieve en integrale aanpak leidt tot een snellere integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving.

 


Projectmedewerker Vrijwilligerscoördinatie

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is per direct op zoek naar een zelfstandige, energieke Projectmedewerker Vrijwilligerscoördinatie (32 uur per week). De projectmedewerker coördineert samen met één collega het netwerk van vrijwilligers dat werkzaam is voor SNTR voor de ondersteuning van statushouders met een Syrische achtergrond.

De functie projectmedewerker vrijwilligerscoördinatie
SNTR werkt steeds meer met vrijwilligers die Syrische deelnemers in het programma begeleiden. De vrijwilligers kunnen verschillende taken op zich nemen zoals het oefenen van de Nederlandse taal, het vervullen van een mentorrol, het bieden van loopbaanbegeleiding, het helpen leren kennen van de wijk en stad, et cetera. SNTR voorziet een uitbreiding van het aantal betrokken vrijwilligers en is daarom per direct op zoek naar een Projectmedewerker Vrijwilligerscoördinatie. De projectmedewerker zal zorg dragen voor voldoende vrijwilligers en houdt toezicht op de kwaliteit. De Projectmedewerker is samen met één collega verantwoordelijk voor de werving, registratie, matching, behoud en begeleiding van de vrijwilligers van SNTR.

De projectmedewerker heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Werven van vrijwilligers in de omgeving Rotterdam
  • Uitbouwen van een netwerk binnen de Rotterdamse vrijwilligerswereld
  • Wervingsmaterialen ontwikkelen en verspreiden
  • Kennismakingsgesprekken voeren en selecteren geschikte vrijwilligers
 • Registreren van vrijwilligers en bijhouden vrijwilligersadministratie
 • Matchen van vrijwilligers aan SNTR-deelnemers
  • Koppelen van vrijwilligers aan SNTR-deelnemers op basis van ervaring, achtergrond en behoeftes
  • SNTR-coaches ondersteunen wanneer zij een vrijwilliger zoeken voor een SNTR-deelnemer
 • Zorg dragen voor behoud en begeleiding van de vrijwilligers
  • Informatiebijeenkomsten, trainingen, borrels en evenementen organiseren
  • Creatieve manieren bedenken om de vrijwilligers betrokken te houden
  • Zorg dragen dat de vrijwilligers de juiste informatie krijgen
  • Beschikbaar zijn voor vragen en zorgen van vrijwilligers
  • Waarborgen kwaliteit en uniformiteit van de werkzaamheden van de vrijwilligers
  • Organiseren evaluaties

Onze ideale kandidaat

 • Is zelfstandig, flexibel, stressbestendig en energiek
 • Is gestructureerd en kan een vlekkeloze administratie voeren
 • Is sociaal, weet vrijwilligers te motiveren, externen contacten te onderhouden en kan omgaan met conflictsituaties
 • Is inventief en creatief in het bereiken van de gestelde doelstelling
 • Is in staat bij te sturen waar nodig, zowel op uitvoerend als beleidsniveau
 • Woont in (de buurt van) Rotterdam en weet wat er speelt in de stad
 • Heeft HBO werk- en denkniveau
 • Heeft (bij voorkeur) ervaring met het begeleiden van vrijwilligers
 • Heeft (bij voorkeur) ervaring met werven en selecteren
 • Heeft (bij voorkeur) een netwerk in de vrijwilligerssector in Rotterdam
 • Heeft affiniteit met de doelgroep (Syrische statushouders)

 Wij bieden

 • Een uitdagende functie, waarbij je veel ruimte krijgt om invulling te geven aan het vrijwilligersbeleid van SNTR
 • Een marktconform salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (verzekering bij arbeidsongeschiktheid, solide pensioenopbouw)
 • Een (part time – 32 uur per week) dienstverband voor in eerste instantie de duur van één jaar, met optie tot verlenging met maximaal nog één jaar
 • Trainingsmogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten
 • Startdatum in overleg, bij voorkeur zo spoedig mogelijk

Procedure
Aan geïnteresseerde kandidaten vragen we om voor 22 april 2018 een CV en begeleidende brief te sturen o.v.v. ‘Sollicitatie Projectmedewerker Vrijwilligerscoördinatie’ aan Jerney Troost (sollicitatie@sntr.nl). De vacature is open voor zowel interne als externe kandidaten.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Sanne Hettema via 010 310 1100.


Junior Basiscoach

Voor het team dat de gezinnen direct ondersteunt, zoekt SNTR junior basiscoaches voor de duur van 6 maanden. In de functie van junior basiscoach voer je de maatschappelijke begeleiding van Syrische gezinnen uit en denk je mee over de verdere ontwikkeling van de methodiek. Het betreft een startersfunctie waarin je veel werkervaring opdoet in o.a. outreachend werken, coaching en methodiekontwikkeling. De functie start bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Het begeleidingstraject
De eerste Syrische gezinnen zijn in najaar 2016 in hun woningen getrokken. Vanaf de verhuizing ontvangen zij intensieve begeleiding en coaching met als doel zo snel mogelijk zelfredzaam en onderdeel van de Rotterdamse en Nederlandse maatschappij te worden. Het begeleidingstraject vormt de spil van het programma in het opbouwen van een nieuw leven en toekomstperspectief.

De begeleiding speelt een rol in de volgende onderdelen:

 • Het ondersteunen bij praktische zaken, zoals inschrijvingen en toeslagen;
 • Introduceren in de wijk, stad, bij voorzieningen, en kennismaken met en bespreken van Nederlandse normen en waarden;
 • Het in kaart brengen en monitoren van het welbevinden van de gezinnen middels een goede registratie;
 • Stimuleren van verwerving van de Nederlandse taal, door actief met de gezinnen te oefenen tijdens de begeleiding;
 • Preventie en vroegsignalering van problemen die het inburgerings- en integratieproces kunnen belemmeren (o.a. op het gebied van gezondheid, opvoeding).

De woningen van SNTR liggen verspreid over de stad, die in drie gebieden zijn verdeeld met voor elk gebied een eigen team. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider en bestaat daarnaast uit één casusbegeleider, een aantal connectoren dat de Arabische taal machtig is en coaches en stagiaires. Gedurende het jaar stromen de gezinnen gefaseerd in binnen de teams. Op het hoogtepunt is een team verantwoordelijk voor +/- 65 gezinnen.

De functie junior basiscoach
Voor het begeleidingsteam zijn wij op zoek naar junior basiscoaches (M/V) voor de duur van zes maanden. De specifieke taken van de junior basiscoach zijn als volgt:

 • Je voert de begeleiding op bovenstaande onderwerpen uit, door (in koppels) op huisbezoek te gaan bij de Syrische gezinnen;
 • Je zorgt ervoor dat de gezinnen zo snel mogelijk alle reguliere rechten en plichten verwerven, door bijvoorbeeld alle toeslagen aan te vragen, de kinderen in te schrijven op school, etc.;
 • Je stimuleert de verwerving van de Nederlandse taal, door actief met de gezinnen te oefenen tijdens de begeleiding;
 • Je biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen en coacht en begeleidt de gezinnen in het zelfredzaam worden. Hiervoor stel je een plan van aanpak op. Dit plan bespreek je met het gezin en is de basis van het begeleidingstraject;
 • Je rapporteert dagelijks de voortgang van een traject in een digitaal dossier;
 • Je denkt mee over de inhoud van het programma en helpt het verder te ontwikkelen.

Onze ideale kandidaat

 • Heeft een sociaal-maatschappelijke opleiding (HBO-niveau) afgerond en is recent afgestudeerd;
 • Staat stevig in de schoenen en kan (onder begeleiding) de verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding van de gezinnen;
 • Heeft een positieve werkhouding, is hands-on en oplossingsgericht;
 • Heeft affiniteit met de situatie van vluchtelingen en statushouders en is cultureel sensitief;
 • Vindt het leuk om een rol te spelen in de verdere ontwikkeling van het programma, we verwachten hierin een pro-actieve en kritische houding;
 • Is bij voorkeur minimaal 32 uur beschikbaar en flexibel in werktijden (is ook bereid af en toe in de avonden of weekenden te werken);
 • Is bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Rotterdam;

 Wij bieden

 • Een minimaal salaris dat compenseert met de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (in vaardigheden als proactief en outreachend werken, coaching en methodiekontwikkeling);
 • Een 32 – 40-urig dienstverband voor de duur van zes maanden;
 • Trainingsmogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten.

 Planning
Aan geïnteresseerde kandidaten vragen we om op uiterlijk 15 april 2018 een CV en begeleidende brief toe te sturen o.v.v. “Sollicitatie junior coach” t.a.v. Jerney Troost (sollicitatie@sntr.nl).


Cursistenbegeleider Taal

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is per direct op zoek naar een Cursistenbegeleider Taal (32 – 40 uur per week). Deze cursistenbegeleider zal flexibel ingezet worden binnen het taalprogramma van SNTR. Het SNTR-taalprogramma is een programma waarin volwassenen het inburgeringstraject ingaan met als doel versneld het voor hen hoogst haalbare taalniveau te behalen.

Taalprogramma
De programmapijler Taal richt zich op de Syrische volwassenen die deelnemen aan het SNTR-programma. SNTR werkt momenteel samen met drie Nederlandse taalaanbieders. Beide taalaanbieders bieden verschillende taaltrajecten aan. De taaltrajecten zijn op maat gemaakt.

De invulling van dit programmaonderdeel hangt nauw samen met de andere programmapijlers van SNTR; zoals de maatschappelijke begeleiding, het onderwijsprogramma voor jongeren tot 18 jaar en de begeleiding van volwassenen naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen de verschillende programmapijlers is daarin essentieel.

Functie

De cursistenbegeleider Taal heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je neemt een caseload op je van cursisten met acute begeleidingsbehoefte bij hun taaltraject
 • Je identificeert knelpunten en zoekt samen met de cursist naar oplossingen om zodoende vroegtijdige uitval te voorkomen
 • Je coacht, stimuleert en informeert cursisten
 • Je werkt nauw samen met relevante interne en externe partijen
 • Je draagt bij aan een accurate cursistenadministratie omtrent de taaltrajecten van de cursisten
 • Op termijn zullen je werkzaamheden verschuiven richting trajectbegeleiding ofwel projectondersteuning.

Onze ideale kandidaat

 • Heeft HBO/WO werk- en denkniveau
 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring als cursisten-/trajectbegeleider van inburgeraars, bij voorkeur bij laagopgeleiden
 • Heeft gedegen kennis van de bestaande inburgeringstrajecten (en de ontwikkelingen in de markt en actuele kennis op het gebied van NT2-verwerving), met name op het gebied van alfabetisering
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen en is in staat te motiveren en stimuleren
 • Is enthousiast, initiatiefrijk en oplossingsgericht
 • Is cultureel sensitief en heeft affiniteit met de problematiek van vluchtelingen en statushouders. Het is een pré als je Arabisch spreekt
 • Voelt zich prettig in een dynamische en snel veranderende omgeving
 • Staat flexibel tegenover verandering in werkzaamheden binnen het taalprogramma
 • Is 4 à 5 dagen per week beschikbaar.

Wij bieden

 • Een marktconform salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (verzekering bij arbeidsongeschiktheid, solide pensioenopbouw)
 • Een dienstverband voor in eerste instantie de duur van een jaar
 • Trainingsmogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten
 • Startdatum in overleg, bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Procedure
Aan geïnteresseerde kandidaten vragen we om uiterlijk 15 april 2018 een CV en begeleidende motivatiebrief te sturen o.v.v. ‘Sollicitatie Cursistenbegeleider Taal’ aan Jerney Troost (sollicitatie@sntr.nl). De eerste gesprekken vinden plaats op 23 april 2018.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Hester Ringnalda: 010-310 1100.


Projectmedewerker Taal NT2 (ZZP)

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is per direct op zoek naar een Projectmedewerker met een afgeronde NT2-opleiding op ZZP-basis. Deze projectmedewerker zal zich met name richten op het toetsen van het taalniveau van onze deelnemers. Het SNTR-taalprogramma is een programma waarin volwassenen het inburgeringstraject ingaan met als doel een zo hoog mogelijk taalniveau te halen.

Taalprogramma
De programmapijler Taal richt zich op de Syrische volwassenen die deelnemen aan het SNTR-programma. SNTR werkt momenteel samen met twee Nederlandse taalaanbieders. Beide taalaanbieders bieden verschillende taaltrajecten aan. De taaltrajecten zijn op maat gemaakt.

De invulling van dit programmaonderdeel hangt nauw samen met de andere programmapijlers van SNTR; zoals de maatschappelijke begeleiding, het onderwijsprogramma voor jongeren tot 18 jaar en de begeleiding van volwassenen naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen de verschillende programmapijlers is daarin essentieel.

Opdracht
Tot de opdracht behoren de volgende verantwoordelijkheden:

 • Tussentijdse taaltoetsen organiseren en afnemen bij de cursisten
 • Verwerken en beoordelen van de verschillende toetsen
 • Taalinhoudelijke ondersteuning m.b.t. de ontwikkeling en (kwaliteits)monitoring van het taalprogramma.

Onze ideale kandidaat

 • Heeft HBO/WO werk- en denkniveau
 • Heeft een afgeronde NT2-opleiding (vereiste)
 • Heeft gedegen kennis van de bestaande inburgeringstrajecten en de ontwikkelingen in de markt en actuele kennis op het gebied van NT2-verwerving, met name op het gebied van alfabetisering
 • Heeft aantoonbare ervaring met het beoordelen van NT2-toetsen
 • Kan goed organiseren
 • Voelt zich prettig in een dynamische en snel veranderende omgeving
 • Is hands-on en oplossingsgericht
 • Is 2  à 3 dagen per week beschikbaar (flexibel inzetbaar).

Wij bieden

 • Opdracht op basis van ZZP (marktconform tarief)
 • Duur van de opdracht: 12 maanden, ureninzet flexibel en in overleg
 • Startdatum in overleg, bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Procedure
Aan geïnteresseerde kandidaten vragen we om uiterlijk 15 april 2018 een CV en begeleidende motivatiebrief te sturen o.v.v. ‘Sollicitatie opdracht Projectmedewerker Taal NT2’ aan Jerney Troost (sollicitatie@sntr.nl). De gesprekken vinden plaats op maandag 23 april en dinsdag 24 april.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Hester Ringnalda: 010-310 1100.


Projectmedewerker Taal

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is per direct op zoek naar een Projectmedewerker Taal (32 – 40 uur per week). De projectmedewerker zal diverse ondersteunende werkzaamheden uitvoeren binnen het taalprogramma van SNTR. Het SNTR-taalprogramma is een programma waarin volwassenen het inburgeringstraject ingaan met als doel een zo hoog mogelijk taalniveau te halen.

Taalprogramma
De programmapijler Taal richt zich op de Syrische volwassenen die deelnemen aan het SNTR-programma. SNTR werkt momenteel samen met twee Nederlandse taalaanbieders. Beide taalaanbieders bieden verschillende taaltrajecten aan. De taaltrajecten zijn op maat gemaakt.

De invulling van dit programmaonderdeel hangt nauw samen met de andere programmapijlers van SNTR; zoals de maatschappelijke begeleiding, het onderwijsprogramma voor jongeren tot 18 jaar en de begeleiding van volwassenen naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen de verschillende programmapijlers is daarin essentieel. 

Functie
De projectmedewerker heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je ondersteunt bij het uitvoeren van diverse logistieke en organisatorische taken rondom het taalprogramma: monitoren van nieuwe en bestaande cursistengroepen, plannen van taalintakes, cursusgroepen indelen, afstemmen van taalgroepen per taalaanbieder, opstellen lesroosters, regelen van faciliteiten etc.
 • Je ondersteunt de taalcoördinator bij de afstemming van het taalprogramma met interne en externe partijen
 • Je beantwoordt inhoudelijke en logistieke vragen omtrent het taalprogramma van cursisten en overige partijen
 • Je ondersteunt de taalcoördinator bij diverse inhoudelijke en financiële analyses voor het taalprogramma: bestuursrapportages, cursisten- en docentevaluaties etc.
 • Je draagt bij aan een accurate cursistenadministratie omtrent de inschrijving en voortgang van cursisten.

Onze ideale kandidaat 

 • Heeft HBO/WO werk- en denkniveau en 0-2 jaar werkervaring in een veeleisende werkomgeving
 • Werkt gestructureerd, accuraat en snel
 • Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
 • Is hands-on, resultaat- en oplossingsgericht en heeft een positieve werkhouding
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Is cultureel sensitief en heeft affiniteit met de problematiek van vluchtelingen en statushouders. Het is een pré als je Arabisch spreekt
 • Voelt zich prettig in een dynamische en snel veranderende omgeving
 • Is 4 à 5 dagen per week beschikbaar.

Wij bieden

 • Een marktconform salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (verzekering bij arbeidsongeschiktheid, solide pensioenopbouw)
 • Een dienstverband voor in eerste instantie de duur van een jaar
 • Trainingsmogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten
 • Startdatum in overleg, bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Procedure
Aan geïnteresseerde kandidaten vragen we om uiterlijk 15 april 2018 een CV en begeleidende motivatiebrief te sturen o.v.v. ‘Sollicitatie Projectmedewerker Taal’ aan Jerney Troost (sollicitatie@sntr.nl). De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 25 april 2018.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Hester Ringnalda: 010-310 1100.


Stagiair Maatschappelijk Begeleiding

Voor de begeleiding van de gezinnen zoekt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) stagiaires (M/V). De stage duurt een jaar (32 uur per week).

Het begeleidingstraject
De eerste gezinnen hebben in augustus 2016 een woning betrokken. Per maand worden er 15-20 gezinnen gehuisvest. Vanaf de verhuizing ontvangen de Syrische gezinnen intensieve begeleiding en coaching met als doel zo snel mogelijk zelfredzaam zijn en kunnen bijdragen aan de Rotterdamse en Nederlandse maatschappij. Het begeleidingstraject vormt de spil van het programma, door statushouders te coachen in het opbouwen van een nieuw leven en toekomstperspectief op het gebied van taal, opleiding en werk.

De stagiaires worden ondersteund door gespecialiseerde professionals. Zij spelen een rol in de volgende onderdelen:

 • Introduceren in de wijk, stad, bij voorzieningen, en kennismaken met en bespreken van Nederlandse normen en waarden;
 • Stimuleren van verwerving van de Nederlandse taal, door actief met de gezinnen te oefenen tijdens de begeleiding;
 • Meedenken over het individuele toekomstperspectief voor de volwassenen, op het gebied van opleiding en werk;
 • Preventie en vroegsignalering van problemen die het inburgerings- en integratieproces kunnen belemmeren (o.a. op het gebied van gezondheid, opvoeding, radicalisering) en doorverwijzing naar de juiste (zorg)paden;
 • Het in kaart brengen van het welbevinden van de gezinnen middels een goede registratie en monitoring.

Werkzaamheden

 • Je voert de begeleiding op bovenstaande onderwerpen uit, door (in koppels) op huisbezoek te gaan bij de Syrische gezinnen;
 • Je zorgt ervoor dat de gezinnen zo snel mogelijk alle reguliere rechten en plichten verwerven, door bijvoorbeeld alle toeslagen aan te vragen, de kinderen in te schrijven op school, etc.;
 • Je biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen en coacht en begeleidt de gezinnen in het zelfredzaam worden. Hiervoor stel je, onder begeleiding van een professional, een plan van aanpak op. Dit plan bespreek je met het gezin en is de basis van het begeleidingstraject;
 • Je rapporteert wekelijks de voortgang van een traject in een digitaal dossier;
 • Je denkt mee over de inhoud van het programma en helpt het verder te ontwikkelen.

Wij zoeken

 • Stagiaires die bij aanvang stage 3e-jaars student hbo Social Work (SPH/MWD) zijn;
 • Een zelfstandige, enthousiaste student, die stevig in zijn/haar schoenen staat en (onder begeleiding) de verantwoordelijkheid kan dragen voor de begeleiding van de gezinnen;
 • Je vindt het leuk om een rol te spelen in de verdere ontwikkeling van het programma, we verwachten hierin een proactieve en kritische houding;
 • Je bent cultureel sensitief en hebt affiniteit met de problematiek van vluchtelingen en statushouders. Het is een pré als je Arabisch spreekt.

Algemene informatie

 • In het begin van je stageperiode krijg je een inwerkprogramma aangeboden
 • Vaardigheden die je (verder) ontwikkelt tijdens je stage: proactief en outreachend werken, coachen, begeleiden, luisteren, rapporteren en administreren, en het ontwikkelen van een methodiek, samenwerken, kennis creëren en kennisdelen;
 • Je wordt gedurende de stage intensief begeleid door professionals en krijgt regelmatige bijscholing;
 • Er wordt een stagevergoeding geboden.

Contact
Ben je enthousiast over het programma en wil je je inzetten voor deze Syrische gezinnen? Stuur dan een motivatiebrief met CV per mail naar: Alice Hendriks – sollicitatie@sntr.nl – 010-3101100. Als onderdeel van het selectieproces voeren wij een kort sollicitatiegesprek.


Taalmaatje

Voor het team dat de gezinnen direct ondersteunt op het gebied van de Nederlandse taalintegratie zoekt SNTR enthousiaste vrijwilligers die als taalmaatje aan de slag willen. Als taalmaatje help je de aan jou toegewezen cursist om de Nederlandse taal in de praktijk te oefenen. 

Wekelijks onderneem je met de aan jouw toegewezen cursist activiteiten, zodat de cursist de Nederlandse taal in de praktijk zo goed mogelijk oefent. Denk aan wandelen in de buurt, naar de markt gaan, een museum bezoeken met de Rotterdampas of een spelletje spelen. Wees creatief!

Student Thomas Pier was taalmaatje voor Mahmoud Kolhasan. Lees hier zijn verhaal.

Het ideale taalmaatje

 • Is woonachtig in Rotterdam
 • Beheerst de Nederlandse taal
 • Heeft minimaal een MBO-niveau 4 of HBO-opleiding
 • Heeft interesse in taal, mensen en cultuur
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen en is geduldig
 • Heeft affiniteit met de doelgroep
 • Is digitaal vaardig
 • Is voor een langere periode minimaal 2 uur per week beschikbaar

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden bij Jamila Ben Kassem (taalmaatjes@sntr.nl). Ook bent u na aanmelding welkom op de informatiebijeenkomsten voor taalmaatjes.

SNTR-kantoor, Schiekade 101

Vrijdag 2 maart van 10.00 – 12.00 u

Vrijdag 16 maart van 10.00 – 12.00 u

Vrijdag 30 maart van 10.00 – 12.00 u

Vrijdag 13 april van 10.00 – 12.00 u

Vrijdag 4 mei van 10.00 -12.00 u

Vrijdag 11 mei van 10.00 – 12.00 u

Vrijdag 25 mei van 10.00 – 12.00 u