Bij dit onderzoek is er gekeken of de aanpak van SNTR wordt uitgevoerd op de manier die is bedacht. En of de doelen worden behaald. Of statushouders zich sneller thuis voelen. En of statushouders sneller meedoen met de Nederlandse samenleving. Er zijn voor dit onderzoek interviews gehouden. Ook is er gekeken bij huisbezoek waar de coach de deelnemer helpt of dingen uitlegt.

De belangrijkste bevindingen

 

Maatschappelijke begeleiding

Het blijkt dat de maatschappelijke begeleiding intensief is. Het draagt bij aan het oplossen van veel praktische problemen. Alleen komt ook naar voren dat deelnemers op die manier niet snel zelfredzaam worden.

Taal 

De deelnemers volgen een intensief taalprogramma. Het draagt bij aan de snelheid waarmee deelnemers de taal leren. Maaar het kan ook te snel gaan voor sommige deelnemers. Omdat het intensief is kan het moeilijk zijn om het te combineren met werk.

 

Toekomstcoaching

De deelnemers worden ondersteund bij het vinden van betaald werk, een stageplek, een opleiding of vrijwilligerswerk. Dit kan nog beter uitgewerkt worden.

Het hele rapport ‘Alles onder één dak’ is hier te lezen.