Onder de Syrische statushouders in Rotterdam zijn er veel kinderen en jongeren. Rond de 40% van deze statushouders is jonger dan 18 jaar. Op veel gebieden gaat het goed met de kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek dat in 2019 is gedaan.

Het unieke aan dit onderzoek is, dat de vragen aan de kinderen zelf zijn gesteld. De vragenlijst is door 97 kinderen ingevuld. De kinderen waren toen allemaal tussen de 10 en 15 jaar. Ruim de helft van de kinderen woont in gezinnen die deelnemen aan het SNTR-programma.

De belangrijkste bevindingen

 

Syrische kinderen geven hun Nederlanse taal gemiddeld een 7.7 91% voelt zich altijd of vaak gelukkig Eén op de vijf kinderen heeft weleens uitsluiting ervaren  37% vertaalt vaak voor hun ouders  89% voelt zich thuis in Rotterdam 

Het hele rapport ‘Kinderen uit Syrie in Rotterdam’ is hier te lezen.

Kindonderzoek in de media