Voor dit onderzoek is er een survey uitgevoerd onder alle deelnemers van het SNTR-programma. Ook zijn statushouders die onder de gemeentelijke aanpak vallen voor het onderzoek gevraagd. Alle statushouders zijn vanaf 2016 in Rotterdam zijn komen wonen. In totaal zijn bij 1239 statushouders vragenlijsten afgenomen. 386 maken deel uit van de SNTR-groep (respons 94%) en 853  (78%) van de gemeente groep.  Het is een uniek onderzoek omdat er nooit eerder zoveel statushouders kort nadat zij zijn gearriveerd zijn ondervraagd.

Het onderzoek laat de eerste fase van de integratie zien. En ook  de eerste ervaringen met het programma van SNTR. In een vervolg onderzoek wordt onderzocht of de ervaringen zijn veranderd. En of het SNTR-programma effectief blijkt te zijn.

De belangrijkste bevindingen

 

Statushouders geven hun Nederlanse taalkennis gemiddeld een 3,2  Ten tijde van het onderzoek had 4% werk Van de statushouders binnen de SNTR-groep heeft 27% ten hoogste basisonderwijs gevolgd Bijna iedereen voelt zich veilig in Nederland en 75% voelt zich al thuis

Het hele rapport ‘Nieuw in Rotterdam’ is hier te lezen.