In het Nieuw Israëlisch Weekblad van deze week vertelt een sollicitante in een column over een ongemakkelijk sollicitatiegesprek bij de private Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR). SNTR herkent zich niet in haar verslag. Onze reactie leest u hier.

De eigen identiteit verzwijgen is geen optie

In het Nieuw Israëlisch Weekblad van deze week vertelt een sollicitante in een column over een ongemakkelijk sollicitatiegesprek bij de private Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR). Ze zegt in haar column dat ze door twee medewerkers werd geadviseerd naar statushouders te zwijgen over haar studie in Jeruzalem en haar werk voor het Joods Maatschappelijk Werk. Wij betreuren dat de sollicitante het sollicitatiegesprek, dat in de zomer van 2017 plaatsvond, zo heeft beleefd. SNTR zal zich nog meer trainen in het geven van goede feedback bij een afwijzing van een sollicitatie.

De beschrijving van het gesprek in haar column strookt niet met de beleving van onze medewerkers hiervan. Het verzwijgen van de eigen identiteit past op geen enkele manier binnen onze werkwijze. We herkennen onze organisatie dan ook niet in haar verslag en in haar conclusie dat wij – al dan niet indirect – antisemitisme accepteren. SNTR wijst elke vorm van discriminatie ten stelligste af.

SNTR begeleidt Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning bij de integratie in Nederland. Daar hoort bij dat wij de Nederlandse normen en waarden bespreekbaar maken. Een belangrijke waarde waarop we inzetten is gelijkwaardigheid. Het team van SNTR, dat bestaat uit medewerkers met verschillende geloofsovertuigingen, culturen en seksuele voorkeuren, bespreekt deze waarde met elk gezin. Dat doen we bij huisbezoeken door de maatschappelijk begeleiders, in de taallessen en bij loopbaantrainingen.

Bij gesprekken met statushouders over gelijkwaardigheid stuiten we soms op begrip en soms op onbegrip. Medewerkers van SNTR beschikken over vaardigheden hoe ze deze belangrijke en gevoelige waarde ook bij onbegrip effectief bespreken. Bij interne trainingen scherpen we deze vaardigheden aan.

SNTR is kortom juist een organisatie die actief inzet op een versnelde culturele integratie en vanuit die visie gevoelige onderwerpen bespreekbaar maakt met zowel (aanstaande) medewerkers als statushouders. Het eigen geloof of de identiteit verzwijgen, is daarbij geen optie.