Veel statushouders hebben weleens last van somberheid, stress en/of angst. Deze klachten kunnen ontstaan door schokkende ervaringen in Syrië, tijdens de vlucht uit Syrië of juist door onzekerheid over hun nieuwe bestaan in Nederland. Psychische klachten kunnen statushouders belemmeren in hun dagelijkse activiteiten. Ook hun inburgering kan hierdoor vertraging oplopen.

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil statushouders helpen hun stress en klachten te verminderen. Daarom werkt SNTR mee aan het onderzoek van VU Amsterdam naar het nieuwe programma Problem Management Plus (PM+). In dit programma helpen getrainde, niet-professionele Syrische hulpverleners deelnemers van SNTR die hier behoefte aan hebben. De zogeheten lekenhulpverleners heten helpers. De helpers zijn connectoren van SNTR. Zij zijn eind maart begonnen met een uitgebreide training. De connectoren zijn de eerste helpers in Europa die de PM+-behandeling uitvoeren.

Het PM+-programma begint in mei 2018 en bestaat uit vijf gesprekken van anderhalf uur. De helper praat met de deelnemer over de klachten die hij of zij ervaart en geeft tips over hoe de deelnemer met deze klachten kan omgaan.

Het PM+-programma is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wordt uitgevoerd in 8 landen. Eerder onderzoek naar PM+ wijst uit dat het programma effectief is in het verminderen van psychische klachten. Met dit onderzoek willen VU Amsterdam en SNTR uitzoeken of het ook werkt voor Syrische statushouders in Nederland.