Onder de Syrische statushouders in Rotterdam zijn er veel kinderen en jongeren. Rond de 40% van deze statushouders is jonger dan 18 jaar. Op veel gebieden gaat het goed met de kinderen. Dat blijkt uit het rapport Kinderen uit Syrië in Rotterdam van sociologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het unieke aan dit onderzoek is, dat de vragen aan de kinderen zelf zijn gesteld. De vragenlijst is in de zomer van 2019 door 97 kinderen ingevuld. De kinderen waren toen allemaal tussen de tien en vijftien jaar. Ruim de helft van de kinderen woont in gezinnen die deelnemen aan het SNTR-programma.

Positief over hun leven
Uit het rapport blijkt dat de kinderen zich mentaal goed voelen. Ze vinden dat ze goed de Nederlandse  taal kunnen. En geven zichzelf hiervoor gemiddeld een 7,7. Kinderen zijn erg tevreden met school en hebben het vertrouwen dat ze later kunnen worden wat ze willen. De kinderen zijn  positief over hun (vaak gemengde) vriendengroep. De meesten voelen zich thuis in Nederland. Ze zien de mensen in Nederland als aardig en behulpzaam.

Veel kinderen vertalen voor ouders
Een groot deel van de kinderen vertaalt regelmatig voor de ouders. Dit kan een grote belasting zijn. Kinderen kunnen daarvoor minder tijd hebben voor school en om te spelen, wat belangrijk is voor hun ontwikkeling. Ook gaven weinig kinderen aan dat ouders hen helpen als ze op school iets niet begrijpen.

Discriminatie
Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de kinderen graag meer vrienden zou willen hebben. Ook zegt één op de vijf kinderen dat zij soms niet mee mochten doen of gediscrimineerd zijn. Zij zijn bijvoorbeeld  uitgescholden of hoorden dat ze beter terug kunnen naar hun eigen land.


EUR Bridge project
Het EUR Bridge rapport Kinderen uit Syrië in Rotterdam. Een surveyonderzoek onder 10 tot en met 15-jarigen over hun leven in Nederland | Barbara van der Ent
Het EUR Bridge project staat onder leiding van prof. dr. Jaco Dagevos, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.