SNTR heeft de opdracht ‘Z-route Wet Inburgering 2022’ definitief gegund gekregen en zal daarom doorgaan met een innovatief taal- en participatieprogramma voor nieuwe statushouders.

In juli kregen wij bericht dat onze stichting verder aan de slag kan met de ondersteuning van statushouders in de regio Rotterdam. De gemeente heeft de opdracht ‘Z-route Wet Inburgering 2022’ definitief aan SNTR gegund.
Ons huidige programma stopt eind dit jaar. We blijven nog wel zorgen voor de huisvesting van deelnemers uit dit eerste programma. In het nieuwe programma gaan wij ons richten op de begeleiding van statushouders die weinig onderwijs hebben gevolgd of die moeilijk kunnen leren (zogenoemde Z-route inburgeraars). Wij gaan deze mensen helpen bij het behalen van hun hoogst haalbare taalniveau en het maximaliseren van hun kansen op duurzame participatie, zodat zij uiteindelijk volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij.
Het aanbod bestaat uit taalonderwijs met een sterke koppeling van theorie en praktijk, met lesthema’s die dichtbij de inburgeraar staan en waarin de taal binnen en buiten het klaslokaal geoefend wordt. Daarnaast bieden we een aanbod van trainingen, workshops en participatieactiviteiten.
SNTR is erg blij met de gunning van deze opdracht en kijkt ernaar uit om nieuwe inburgeraars naar duurzame participatie te begeleiden.