Taalschool Delken&Boot heeft faillissement aangevraagd bij de Rotterdamse rechtbank. Stichting Nieuw Thuis Rotterdam neemt de lessen op de eigen locatie van Delken&Boot over, zodat de lessen van de SNTR-cursisten door kunnen gaan.

Delken&Boot verzorgde met freelance gecertificeerde NT2-docenten de taallessen voor de volwassen statushouders die van SNTR een woning huren en een integratieprogramma volgen. SNTR wil graag dat de cursisten hun taalcursus onder dezelfde voorwaarden met dezelfde docenten kunnen voortzetten.

Voor de taalactiviteiten heeft SNTR zich inmiddels aangemeld voor het aspirant Keurmerk Blik op Werk, een tijdelijke status die nodig is om een taalschool te beginnen. De komende tijd zal de stichting aan Blik op Werk gegevens verstrekken die nodig zijn voor een permanent Keurmerk.