Ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering zette SNTR de afgelopen maanden in op een pilot voor het taalprogramma. De ervaringen van dit leerzame proces voor organisatie én deelnemers komen goed van pas bij de inrichting van het nieuwe taaltraject voor de Z-route.

Taalles en participatie
Vanaf deze maand is SNTR de officiële partner van de gemeente Rotterdam bij het aanbieden van taalonderwijs voor statushouders via de Z-route. Daniel Grmazion: “Binnen het traject volgen de deelnemers in 2 tot 3 jaar minimaal 800 uur taalles. Daarnaast voeren ze 800 uur participatieactiviteiten uit. Wij dagen de deelnemers uit en ondersteunen hen hun inburgering, binnen de nieuwe wet, op een zo hoog mogelijk niveau te behalen. De lessen vinden plaats op 2 verschillende locaties in Rotterdam, zowel op de noordoever als de zuidoever. Deelnemers uit ons traject komen niet alleen uit de gemeente Rotterdam , maar ook uit enkele randgemeenten. Hierbij gaat het om de zogeheten BAR-gemeenten en de IJsselgemeenten.”

Ondanks coronabeperkingen gestart
De mooie uitdaging de Z-route voor nieuwe statushouders te mogen verzorgen, vormde voor SNTR aanleiding direct een pilot voor het taaltraject op te zetten. Ondanks de coronabeperkingen slaagden de taaldocenten er in een mooi lesprogramma aan te bieden. Daniel Grmazion (directeur SNTR)“ Aan de pilot die we begin oktober afgelopen jaar zijn gestart, doen 9 deelnemers mee. De pilot leert ons veel, zowel op inhoud als op organisatie. Door de coronamaatregelen moesten de deelnemers op afstand les volgen. Dit proces verliep succesvol. Dat biedt hoop en geeft vertrouwen als het gaat om de ontwikkeling van digivaardigheden tijdens de uitvoering van de Z-route. De pilot betekent voor ons ook dat we onze visie kunnen toetsen met de praktijk. Dit resulteert in aanscherping van bepaalde inhoudelijke zaken vanuit het aanbod, wat we kunnen voegen aan het lesmateriaal.”

Meer tijd investeren in inburgering
De nieuwe wet inburgering betekent de nodige veranderingen voor de deelnemers. Daniel Grmazion. “De deelnemers zullen veel meer tijd investeren in hun inburgeringsproces. Daarbij is de focus bij de Z-route, behalve taalontwikkeling, meer inzetten op participatie. Dit gebeurt door deelnemers zelf participatie-activiteiten te bieden. Maar we maken zeker ook gebruik van ons netwerk in de stad en de randgemeenten. We willen hierbij ook vrijwilligers koppelen aan deelnemers en inzetten bij verschillende onderdelen in het traject. Geïnteresseerden zijn meer dan welkom voor een gesprek. Ze kunnen een mailtje sturen naar vrijwilligers@sntr.nl.”

Taalschool SNTR
Sinds 2019 heeft SNTR een eigen taalschool. De afgelopen jaren bood de taalschool exclusief taalonderwijs aan de Syrische statushouders die met hulp van SNTR een nieuw thuis in Rotterdam hebben gekregen. De ervaringen van deelnemers én docenten van de taalschool vormen de basis van het vervolgtraject dat SNTR nu voor de Z-route verzorgt. De taallessen worden op twee verschillende locaties in Rotterdam aangeboden.