Wat is het verschil tussen netto huur en bruto huur?

De netto huur is de prijs die u betaalt voor de woonruimte.

De bruto huur is de netto huur, plus:

  • Service-abonnement (5 euro per maand, alleen als u die bij SNTR afneemt).
  • Servicekosten (12 euro per maand voor schoonmaakkosten voor het woongebouw en 12 euro per maand voor elektriciteitskosten voor het woongebouw).

De bruto huur is dus hoger dan de netto huur.

Mijn servicekosten gaan per 1 juli omhoog. Waarom is dat?

Als in deze brief staat dat u vanaf 1 juli hogere servicekosten aan SNTR moet betalen, dan zijn de werkelijke servicekosten die SNTR betaald heeft hoger geweest dan de servicekosten die u tot nu toe aan SNTR betaald heeft. U hoeft niets aan SNTR terug te betalen. Vanaf 1 juli berekent SNTR de echte kosten van de VVE door aan de huurder van de woning, met een maximum van 12 euro per maand.

Mijn servicekosten gaan per 1 juli omlaag. Waarom is dat?

Als in deze brief staat dat u vanaf 1 juli lagere servicekosten aan SNTR moet betalen, dan zijn de werkelijke servicekosten die SNTR betaald heeft aan de VVE lager geweest dan de servicekosten die u tot nu toe aan SNTR betaald heeft. SNTR betaalt de kosten die u teveel betaald heeft aan u terug vanaf de datum dat u in uw huidige SNTR-woning woont. Het bedrag dat SNTR aan u terug betaalt staat in de brief. Vanaf 1 juli berekent SNTR de echte kosten van de VVE door aan de huurder van de woning, met een maximum van 12 euro per maand.

Er staan nu nieuwe servicekosten in mijn huurcontract: Huismeester. Waarom is dat?

In een paar woongebouwen werkt een huismeester, die zorgt voor kleine reparaties en schoonmaak in het woongebouw. Tot nu toe heeft SNTR die kosten niet in de huur meegerekend. Vanaf 1 juli berekent SNTR de echte kosten van de VVE door aan de huurder van de woning, met een maximum van 12 euro per maand.

Hoe heeft SNTR de verandering in servicekosten berekend?

Als in de brief staat dat u geld terugkrijgt van SNTR vanwege de servicekosten, dan heeft SNTR het bedrag uitgerekend vanaf de datum dat u in uw huidige SNTR-woning woont.

Voorbeeld: uw huurcontract is ingegaan op 1 september 2017. Het aantal maanden dat wij hebben berekend is:
Voor 2017:           4 maanden
Voor 2018:          12 maanden
Voor 2019:          12 maanden
Voor 2020:          12 maanden
Voor 2021:           6 maanden (tot 1 juli 2021)
—————–
Totaal:  46 maanden x verschil wat u aan SNTR heeft betaald en wat SNTR aan de VVE heeft betaald voor servicekosten.

Heeft u een openstaande schuld of een betalingsregeling bij SNTR?

Het kan zo zijn dat u nog geld moet betalen aan SNTR. Als u geld van SNTR terug krijgt vanwege de servicekosten, dan neemt SNTR contact met u op om hierover een afspraak te maken.

Bent u gescheiden tijdens de periode dat u bij SNTR een woning huurt?

Als u geld terugkrijgt van SNTR vanwege de servicekosten, dan maken wij dat bedrag over op het bankrekeningnummer dat u opgeeft in het antwoordstrookje. Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van dat bedrag, omdat het bedrag is gebaseerd op de hele periode dat u een woning huurt bij SNTR. U moet zelf afspraken maken met uw ex-partner om dit bedrag onderling te verdelen.

Bent u verhuisd van een SNTR-woning naar een andere SNTR-woning?

Als u geld terugkrijgt van SNTR vanwege de servicekosten, dan krijgt u dit bedrag alleen terug over de periode waarin u uw huidige woning van SNTR huurt. Als u daarvoor in een andere SNTR-woning heeft gewoond, dan verrekent SNTR de servicekosten van die periode niet.

Hoe kan ik het nieuwe bruto huurbedrag betalen?
Schrijft SNTR de huur automatisch van uw rekening af? Dan hoeft u niets te doen. SNTR zal met ingang van de huur van 1 juli het nieuwe bedrag van uw rekening afschrijven.

Maakt u de huur zelf over? Vergeet u dan niet met ingang van de huur van 1 juli het bruto huurbedrag aan te passen. Dat bedrag staat in de tabel in deze brief. Let op: de huur van de maand moet vóór de eerste dag van de maand bij SNTR binnen zijn.

Maakt de Gemeente Rotterdam of een andere instantie uw huur over? Stuurt u die instantie dan deze brief. Doe dit zo snel mogelijk.

Wat betekent dit voor mijn huurtoeslag?
Servicekosten tellen mee voor het berekenen van huurtoeslag. Op deze website kunt u vinden welke servicekosten meetellen voor het berekenen van uw huurtoeslag:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-servicekosten/wat-is-rekenhuur

Als uw servicekosten veranderen, kan de hoogte van uw huurtoeslag misschien ook veranderen. Ontvangt u huurtoeslag en wilt u een aangepast maandelijks voorschot huurtoeslag ontvangen? Informeer dan de Belastingdienst. Dat kunt u doen via de website:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/wijzigingen_doorgeven/welke_wijzigingen_moet_ik_doorgeven/wonen/de_hoogte_van_mijn_huur_verandert/de-hoogte-van-mijn-huur-verandert

Als u niets doet, dan bepaalt de Belastingdienst pas in 2022 of uw huurtoeslag vanaf 1 juli 2021 door de nieuwe servicekosten nog hetzelfde is of aangepast had moeten worden. Dan kan het zijn dat u mogelijk iets moet terugbetalen aan de Belastingdienst.