Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is een jonge, groeiende organisatie. Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in om voor statushouders een nieuw thuis in Rotterdam te creëren.

Programmadirecteur
Sayida Goedhoop

Contactpersonen
Officemanagement: Susanne van de Rijt
Huisvesting: Anita Meessen
Maatschappelijke begeleiding: Alice Hendriks
Taal, Loopbaan en Kind: Sanne Hettema
Onderzoek: Jaco Dagevos
Financiën: Eva de Jong
Voorlichting en Pers: Charlotte Caesar

Missie

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zodat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen met de Nederlandse samenleving.

Dat doet zij met een intensief programma. Het programma bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.

De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis voelen in Rotterdam.

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is een initiatief van Stichting De Verre Bergen.

logo de verre bergen