SNTR startte in 2015 met een programma voor Syrische vluchtelingen. Doel was om gezinnen met een verblijfsvergunning  een nieuw thuis in Rotterdam te bieden. SNTR richtte zich op Syrische gezinnen, omdat Syriërs in 2015 de grootste groep vluchtelingen in ons land vormden. En omdat we een veilig thuis voor kinderen belangrijk vinden.

Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving was het doel. Dit gebeurde met:

  • een intensief programma dat naast een huurwoning bestond uit een versnelde taalcursus
  • het leren kennen van de wijk en stad
  • en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.

De gezinnen betalen huur voor hun woning. Met deze huur betaalde SNTR een deel van de begeleiding naar taal, onderwijs en werk. In totaal hebben ruim 200 Syrische gezinnen deel kunnen nemen aan ons programma. Tijdens het hele project heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar de resultaten van het programma