SNTR wil graag dat deelnemers van het programma zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren op hun eigen streefniveau. Op die manier kunnen de deelnemers sneller instromen in vervolgonderwijs of werk. Sinds januari 2019 heeft SNTR een eigen taalschool met een aspirant keurmerk Blik op Werk. De taalschool is gevestigd in het kantoor van SNTR (Schiekade 101).

SNTR:

  • Laat deelnemers de taal leren op hun eigen streefniveau. De wet stelt A2-niveau verplicht. Dit wordt tijdens het inburgeringsexamen getoetst. SNTR streeft waar mogelijk naar een hoger niveau.
  • Biedt een versneld taaltraject met 4 dagdelen taalles per week.
  • Biedt kleine klassen voor verschillende leerniveaus.
  • Draagt de extra kosten als het taaltraject tot het streefniveau meer kost dan de DUO-lening. Mits de cursist zich goed inzet en minimaal 90 procent van de lessen volgt.