Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een
nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het
doel.

SNTR biedt een intensief programma. Dat bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het
leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.
De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis
voelen in Rotterdam.

Huisvesting

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil het aanbod vergroten van woningen voor statushouders. Daarom heeft de stichting 200 woningen verspreid over Rotterdam aangekocht. 

Taalschool

Rotterdam 12-07-2018 - Taalles - taal - les - taallessen - school - SNTR stichting nieuw thuis Rotterdam (SNTR) . fotografie@sanne Donders

SNTR wil graag dat deelnemers van het programma zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren op hun eigen streefniveau. Op die manier kunnen de deelnemers sneller instromen in vervolgonderwijs of werk.

SNTR-taalschool

Sinds januari 2019 heeft SNTR een eigen taalschool met een aspirant keurmerk Blik op Werk. De taalschool is gevestigd in het kantoor van SNTR (Schiekade 101).

SNTR:

  • Laat deelnemers de taal leren op hun eigen streefniveau. De wet stelt A2-niveau verplicht. Dit wordt tijdens het inburgeringsexamen getoetst. SNTR streeft waar mogelijk naar een hoger niveau.
  • Biedt een versneld taaltraject met 4 dagdelen taalles per week.
  • Biedt kleine klassen voor verschillende leerniveaus.
  • Zet de financiële middelen die er voor statushouders zijn per statushouder verschillend in.*
  • Draagt de extra kosten als het taaltraject tot het streefniveau meer kost dan de DUO-lening. Mits de cursist zich goed inzet en minimaal 90 procent van de lessen volgt.

* In Nederland kunnen statushouders per kwartaal 1.250 euro van hun DUO-lening inzetten met een maximum van 10.000 euro in drie jaar. Wanneer de statushouder zijn inburgeringsexamen haalt, wordt deze lening omgezet in een gift. Met 1.250 euro per kwartaal kunnen statushouders 2 à 3 dagdelen per week taallessen bekostigen. SNTR schiet een deel van de 10.000 euro van DUO voor en investeert dit bedrag in een versneld taaltraject.

Integratie

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam zet zich ervoor in dat de 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning zich zo snel mogelijk thuis voelen in Rotterdam. Dat doet zij met een vernieuwend integratieprogramma.

Foto: Dennis Wisse

Onderzoek

SNTR wil weten of het programma er echt voor zorgt dat nieuwkomers Rotterdam als hun nieuwe thuis gaan zien. En of dat lukt zonder veel extra kosten te maken.