Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een
nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het
doel.

SNTR biedt een intensief programma. Dat bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het
leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.
De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis
voelen in Rotterdam.

Huisvesting

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil het aanbod vergroten van woningen voor statushouders. Daarom heeft de stichting 200 woningen verspreid over Rotterdam aangekocht. 

Integratie

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam zet zich ervoor in dat de 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning zich zo snel mogelijk thuis voelen in Rotterdam. Dat doet zij met een vernieuwend integratieprogramma.

Taalschool

SNTR wil graag dat deelnemers van het programma zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren op hun eigen streefniveau. Op die manier kunnen de deelnemers sneller instromen in vervolgonderwijs of werk.

Foto: Dennis Wisse

Onderzoek

SNTR wil weten of het programma er echt voor zorgt dat nieuwkomers Rotterdam als hun nieuwe thuis gaan zien. En of dat lukt zonder veel extra kosten te maken.

Over de deelnemers

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam biedt aan 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een woning en een intensief inburgeringsprogramma. Inmiddels zijn er al meer dan 175 gezinnen verhuisd naar hun huurhuis in Rotterdam. Zij zijn begonnen aan de taalcursus. Ook hebben zij een start gemaakt met het leren kennen van hun wijk.