Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het doel. SNTR biedt een intensief programma dat bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzoekt of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis voelen in Rotterdam.

Huisvesting
SNTR wil het aanbod van woningen voor statushouders vergroten. Daarom heeft de stichting 200 woningen verspreid over Rotterdam aangekocht. In de woningen wonen Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning. SNTR richt zich op Syrische gezinnen, omdat Syriërs in 2015 de grootste groep vluchtelingen in ons land vormden. En omdat we een veilig thuis voor kinderen belangrijk vinden. De gezinnen betalen huur voor hun woning. Met deze huur betaalt SNTR een deel van de begeleiding naar taal, onderwijs en werk.

Begeleiding
De gezinnen komen vanuit een oorlogsgebied in een nieuwe, vreemde omgeving terecht. Dat is niet makkelijk. SNTR begeleidt de deelnemers van het programma daarom intensief. Maatschappelijke begeleiders maken de deelnemers wegwijs in de wijk en stad. Ze leren hen bijvoorbeeld hoe de gezondheidszorg en het onderwijssysteem werkt. En de Nederlandse normen en waarden.

Bekijk hier de video van Amal. Amal woont één jaar in Nederland en volgt nu vier maanden Nederlandse les. Een coach en connector komen bij haar thuis en helpen haar met het lezen van de post.

Taal
SNTR zorgt dat de deelnemers zo snel mogelijk op hun streefniveau Nederlands leren. Het streefniveau kan gedurende de taalcursus wijzigen. SNTR streeft naar een taalniveau waarmee deelnemers kunnen werken of een (vervolg)opleiding kunnen volgen. Taallessen zijn daarbij maar één onderdeel. Deelnemers leren de taal pas echt wanneer ze die veel spreken. Bijvoorbeeld met een taalmaatje of tijdens (vrijwilligers)werk.

Bekijk hier de video van Shireen. Shireen volgt al twee jaar taalles en heeft sinds één jaar een taalmaatje: Jasmijn.

Loopbaan
Vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking spreken statushouders de taal minder goed. Ze kennen de Nederlandse (werk)cultuur nog niet goed. En ze hebben een beperkt netwerk in Nederland. Met het loopbaanprogramma dat bestaat uit toekomstcoaching, trainingen, werkstages, netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken wil SNTR talenten stimuleren en de kloof naar werk verkleinen.

Bekijk hier de video van Anas. Anas woont drie jaar in Rotterdam. In Syrië was hij 25 jaar docent Arabisch. Nu doet hij vrijwilligerswerk bij een speeltuin. Samen met zijn toekomstcoach Shermin zoekt hij naar een betaalde baan.

Kinderen
Kinderen van statushouders leren de taal in een (internationale) schakelklas (6-18 jaar). SNTR ondersteunt de kinderen om de taal te oefenen tijden de SNTR-zomerschool (4-18 jaar). Kinderen tussen de 10 en 18 jaar kunnen terecht bij bestaande mentorprogramma’s in Rotterdam.

Bekijk hier de video van Rushin. Rushin is 36 jaar en woont samen met haar man en drie kinderen nu twee jaar en vijf maanden in Rotterdam. Ze volgt een opleiding tot kapper en doet vrijwilligerswerk in de kantine van SNTR.

Jongeren
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die nog bij hun ouders wonen, krijgen begeleiding van een jongerencoach. De jongerencoach helpt de jongeren met het regelen van studiezaken, het inburgeren en het vinden van werk. Ook helpt de jongerencoach de jongeren met maatschappelijke vraagstukken. De jongerencoach werkt samen met andere Rotterdamse organisaties om onder andere het sociaal netwerk van de jongeren te vergroten.

Onderzoek
SNTR wil weten of haar programma er echt voor zorgt dat nieuwkomers zich sneller thuis voelen in Rotterdam. Om dat te weten te komen, onderzoekt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) het programma. Dit onderzoek duurt vier tot zes jaar. Professor Dr. Jaco Dagevos leidt het onderzoek. Hij is bijzonder hoogleraar Migratie en Integratie aan de EUR.

Toekomst van SNTR
In 2021 verlaten de laatste deelnemers van SNTR het huidige programma. SNTR wil graag in de toekomst een rol blijven spelen in de ondersteuning van statushouders in Rotterdam. In juli 2021 start de nieuwe Wet Inburgering. Voor Rotterdam betekent dit dat de gemeente gaat bepalen welke organisaties taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en ondersteuning naar participatie mogen aanbieden voor statushouders. SNTR onderzoekt op dit moment hoe zij het beste kan bijdragen. Ze denkt in ieder geval aan het bieden van taalonderwijs. De komende maanden gaat SNTR haar plan voor de toekomst verder uitdenken. Ook gaat zij met Rotterdamse partners in gesprek over mogelijke  samenwerkingen. In het voorjaar van 2021 wordt bekend of SNTR doorgaat en zo ja, in welke vorm.

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is een initiatief van Stichting De Verre Bergen.