Stichting Nieuw Thuis Rotterdam zet zich ervoor in dat de 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning zich zo snel mogelijk thuis voelen in Rotterdam. Dat doet zij met een vernieuwend integratieprogramma.

Maatschappelijke Begeleiding

De gezinnen komen vanuit een oorlogsgebied in een nieuwe, vreemde omgeving terecht. Dat is niet makkelijk. Stichting Nieuw Thuis Rotterdam begeleidt de deelnemers van het programma daarom intensief. Maatschappelijk begeleiders maken de deelnemers wegwijs in de wijk en in de stad. Ze leren hen hoe bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs werkt. Ze leggen hen de Nederlandse regels uit. En hoe we in Nederland met elkaar omgaan.

Taal

SNTR maakt mogelijk dat deelnemers van het programma zo snel mogelijk op hun streefniveau Nederlands leren. Het streefniveau kan gedurende de taalcursus wijzigen. Afhankelijk van het streefniveau en het leervermogen wordt de deelnemer ingedeeld bij een taalcursus. SNTR streeft naar een taalniveau waarop deelnemers kunnen werken of een vervolgopleiding kunnen doen. Inmiddels zitten bijna 100 deelnemers op A2-niveau of hoger. Taallessen zijn daarbij maar één onderdeel. Mensen leren pas echt de taal als ze die veel spreken. Bijvoorbeeld met maatschappelijk begeleiders, buren en vrijwilligers. En uiteindelijk tijdens hun loopbaan.

Loopbaan

SNTR biedt een loopbaanprogramma aan dat vaardigheden aanleert om een baan te kunnen vinden en behouden in Nederland. Want vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking spreken statushouders de taal minder goed. Ze kennen de Nederlandse (arbeids)cultuur nog niet. En ze hebben een beperkt netwerk in Nederland. Met het loopbaanprogramma, dat bestaat uit  toekomstcoaching trainingen en werkstages , wil SNTR talenten stimuleren en de kloof naar werk verkleinen.

Ziet u mogelijkheden voor een werkstage in uw organisatie? Meld u zich dan bij SNTR.

Kinderen

Kinderen van statushouders leren de taal in een (internationale) schakelklas (6-18 jaar). SNTR ondersteunt kinderen om de taal te oefenen met een zomerschool (4-18 jaar). Kinderen tussen de 10 en 18 jaar kunnen terecht bij bestaande mentorprogramma’s in Rotterdam. Ouders kunnen oudercoaching krijgen.