SNTR wil weten of het programma er echt voor zorgt dat nieuwkomers Rotterdam als hun nieuwe thuis gaan zien. En of dat lukt zonder veel extra kosten te maken.

Om dat te weten te komen, onderzoekt de Erasmus Universiteit het programma. Het onderzoek duurt vier tot zes jaar.

De onderzoekers vergelijken de voortgang van de statushouders die het programma volgen met een groep statushouders die buiten het programma vallen. Ze willen antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Hoe gaat het inburgeren van de deelnemers van het SNTR-programma?
  • Waarom gaat het goed / niet goed?
  • Verschilt het inburgeren van de deelnemers van het SNTR-programma met andere statushouders die in Rotterdam zijn komen wonen?
  • Zo ja, hoe komt dat?
  • Is het programma in de toekomst geschikt voor andere statushouders die in Nederland moeten inburgeren?

Jaco Dagevos

Professor Dr. Jaco Dagevos leidt het onderzoek. Hij is bijzonder hoogleraar Migratie en Integratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.