Hier vindt u veelgestelde vragen over het SNTR-programma. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op via info@sntr.nl

Waarom heeft Stichting De Verre Bergen in 2016 Stichting Nieuw Thuis Rotterdam opgezet?
Uit welke onderdelen bestaat het programma?
In welke fase van het programma zit SNTR op dit moment?
Hoe lang mogen de gezinnen in hun woning blijven?
Voor wie is de taalschool van SNTR?
Hoe wordt SNTR gefinancierd?
Wat gebeurt er met de deelnemers nadat zij het programma hebben afgerond?
Hoe kan ik statushouders helpen?
Hoe weet SNTR of haar programma goede resultaten oplevert voor haar deelnemers?
Wat wordt er met de resultaten uit het onderzoek gedaan?
Hoe ziet de toekomst van SNTR eruit? 


Waarom heeft Stichting De Verre Bergen in 2016 Stichting Nieuw Thuis Rotterdam opgezet?

Stichting De Verre Bergen zet zich in voor een beter en sterker Rotterdam. Zij steunt en ontwikkelt  verschillende programma’s voor inwoners van de stad. De gemeente Rotterdam kreeg tussen 2016 en 2018 de taak om 2500 vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak te geven en te helpen bij de inburgering. Voor de gemeente was het een grote uitdaging om voldoende onderdak te bieden. De Verre Bergen heeft de gemeente hiermee ondersteund  door SNTR op te zetten. Het programma van SNTR bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.


Uit welke onderdelen bestaat het programma?

SNTR biedt een intensief programma dat bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs. Lees hier meer over de verschillende onderdelen van het programma.


In welke fase van het programma zit SNTR op dit moment?

SNTR is opgestart in 2016. De deelnemers krijgen 3 jaar begeleiding van SNTR. Een groot deel van de deelnemers heeft in 2019 en 2020 het programma afgerond. In 2021 verlaten de laatste deelnemers van SNTR het huidige programma. SNTR zit op dit moment dus in de afrondende fase.


Hoe lang mogen de gezinnen in hun woning blijven?

De gezinnen krijgen een huurcontract voor onbepaalde tijd en hoeven de woning niet te verlaten als zij niet meer deelnemen aan het programma van SNTR.


Voor wie is de taalschool van SNTR?

Sinds januari 2019 heeft SNTR een eigen taalschool met een keurmerk Blik op Werk. De taalschool was toen alleen voor deelnemers van SNTR, maar sinds de zomer van 2020 is er ruimte vrij gekomen. Nu kunnen ook migranten die geen deelnemer zijn van het SNTR-programma zich aanmelden voor één van de cursussen. Lees hier meer over het aanbod van de taalschool.


Hoe wordt SNTR gefinancierd?

SNTR wordt gefinancierd door Stichting De Verre Bergen (hierna: SDVB). SDVB wil Rotterdam beter en sterker maken. Daarom ontwikkelt en steunt zij sociaal maatschappelijke programma’s in de stad. De programma’s van SDVB worden gefinancierd middels privaat geld. SNTR is een stichting. Dit betekent dat zij geen winstoogmerk heeft.


Wat gebeurt er met de deelnemers nadat zij het programma hebben afgerond?

Deelnemers die het programma van SNTR hebben afgerond krijgen geen begeleiding van hun (toekomst)coach en connector meer (een connector vertaalt naast de taal ook de cultuur en ondersteunt de statushouder bij de integratie). Wel mogen de deelnemers in hun huurwoning blijven wonen en kunnen zij nog deelnemen aan het loopbaanprogramma. Het loopbaanprogramma bestaat uit verschillende trainingen, werkbezoeken en bijeenkomsten. Dit kan de deelnemer helpen bij het vinden van een (betaalde) baan.


Hoe kan ik statushouders helpen?

Voor nieuwkomers is het soms lastig om de Nederlandse taal te leren, de cultuur te leren kennen en om een geschikte baan of passende opleiding te vinden. Een maatje helpt een deelnemer bij zijn of haar integratie. Lees hier wat het inhoudt om maatje te worden.

Ook is het voor een groot deel van de deelnemers van SNTR lastig om betaald werk of vrijwilligerswerk te vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden om deelnemers te laten meedraaien binnen een bedrijf. Lees hier meer over het bieden van een kans op de arbeidsmarkt.


Hoe weet SNTR of haar programma goede resultaten oplevert voor haar deelnemers?

SNTR wil weten of haar programma er echt voor zorgt dat nieuwkomers zich sneller thuis voelen in Rotterdam. Daarom wordt het programma onderzocht. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzoekt of het programma goed werkt. Daarnaast doet SNTR zelf onderzoek. Zij onderzoekt hoe het met de deelnemers gaat tijdens het programma. En of de deelnemers groei doormaken. Lees hier meer over de onderzoeken en resultaten.


Wat wordt er met de resultaten uit het onderzoek gedaan?

Door te onderzoeken kan het SNTR-programma tussendoor worden aangepast en verbeterd. Daarnaast kunnen de resultaten belangrijke inzichten geven voor de gemeente, beleidsmakers en andere partijen.


Hoe ziet de toekomst van SNTR eruit?

In 2021 verlaten de laatste deelnemers van SNTR het huidige programma. SNTR wil graag in de toekomst een rol blijven spelen in de ondersteuning van statushouders in Rotterdam. In januari 2022 (onder voorbehoud) start de nieuwe Wet Inburgering. Voor Rotterdam betekent dit dat de gemeente gaat bepalen welke organisaties taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en ondersteuning naar participatie mogen aanbieden voor statushouders. SNTR onderzoekt op dit moment hoe zij het best kan bijdragen. Ze denkt in ieder geval aan het bieden van taalonderwijs. De komende maanden gaat SNTR haar plan voor de toekomst verder uitdenken. Ook gaat zij met Rotterdamse partners in gesprek over mogelijke  samenwerkingen. In 2021 wordt bekend of SNTR doorgaat en zo ja, in welke vorm.