Hier vindt u veelgestelde vragen over het SNTR-programma. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Algemeen

Waarom zet De Verre Bergen een stichting op voor de integratie van Syrische statushouders?
Wat is het verschil tussen het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en de Rotterdamse aanpak statushouders?
Wat vindt de gemeente Rotterdam van het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam?
Waarom mogen alleen Syrische gezinnen deelnemen aan het programma?
Kiest SNTR de gezinnen uit die mogen meedoen aan het programma?
Kunnen statushouders zich aanmelden voor het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam?
Wat verdient SNTR aan dit programma?

Huisvesting

Wie gaan de huurwoning betrekken?
Hoeveel personen wonen in de woning?
Wanneer verhuizen de statushouders naar hun nieuwe woning?
Hoelang mogen de statushouders in hun woning blijven?
Is er een aanspreekpunt van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam voor buren en buurtgenoten van de statushouders?
Welke rol speelt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam bij de VvE’s van de woningen die zij bezit?
Waarom koopt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam geen woningen voor Nederlanders?

Integratie

Spreken de statushouders Engels?
Wanneer gaan de statushouders Nederlands leren?
Waaruit bestaat de begeleiding van de gezinnen?
Kan ik de nieuwkomers helpen?
Waarom biedt SNTR dure taalprogramma’s aan statushouders?
Veel statushouders blijven lang in de bijstand en komen niet aan het werk. Wat doet SNTR daar aan?
Kan ik een statushouder een werkstage bieden?
Welke beroepen hebben de deelnemers?
Kunnen statushouders bij onze organisatie of vereniging vrijwilligerswerk doen?

Onderzoek

Hoe lang volgt de Erasmus Universiteit het SNTR-programma?
Wat als blijkt dat het SNTR-programma goed werkt?
Wat als blijkt dat het SNTR-programma niet goed werkt?


Waarom zet De Verre Bergen een stichting op voor de integratie van Syrische statushouders?

De Verre Bergen is een filantropische organisatie die programma’s opzet voor een sterker en beter Rotterdam. Deze programma’s hebben met elkaar gemeen dat ze op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Een van die vraagstukken is het vluchtelingenvraagstuk.

De gemeente Rotterdam heeft een taakstelling om tussen 2016 en 2018 ruim 2500 vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak te geven binnen de gemeente en te helpen bij de inburgering.

Met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam wil De Verre Bergen daarin een rol spelen en kijken of een nieuwe aanpak helpt. Dat doet zij met een intensief programma. Het programma bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.
De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis voelen in Rotterdam.


Wat is het verschil tussen het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en de Rotterdamse aanpak statushouders?

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam biedt statushouders een intensief en integraal programma. Het programma houdt onder meer in:

 • Een huurwoning van SNTR met een begeleide start door een inhuizer;
 • Drie jaar lang maatschappelijke begeleiding bij de integratie door een professionele coach en connector (soort tolk) bij mensen thuis;
 • Een taalcursus van 4 dagdelen in kleine gedifferentieerde groepen bij een kwalitatief goede taalschool;
 • Actieve begeleiding voor de kinderen (o.a. mentorprogramma, zomerschool) en opvoedingsondersteuning voor ouders;
 • Een loopbaanprogramma gericht op statushouders dat vaardigheden aanleert om een baan te kunnen vinden en behouden in Nederland;
 • Samenwerking tussen al deze onderdelen van het programma, waardoor we mensen kunnen blijven motiveren en stimuleren in hun integratieproces;
 • Een onafhankelijk onderzoek die kijkt of dit programma werkt.

Dit programma is anders dan de aanpak van de gemeente. De Rotterdamse aanpak houdt onder meer in:

 • Een huurwoning bij een wooncorporatie
 • Driemaandelijks trajectbegeleiding door een professional, twee jaar lang maatschappelijke begeleiding door de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk
 • Taalles bij een taalschool naar eigen keuze
 • Ondersteuning in arbeidsontwikkeling en reïntegratie voor werkzoekenden, waaronder statushouders.

Als u meer wilt weten over de gemeentelijke aanpak: download hier de Rotterdamse aanpak statushouders.


Wat vindt de gemeente Rotterdam van het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam?

Het college van B&W waardeert de inzet van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Dat schreef toenmalig wethouder Schneider (integratie) in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. In de brief schreef de wethouder dat het programma aansluit bij de ambities van het Rotterdamse college. Niet alleen op het onderdeel integratie, taal en maatschappelijke begeleiding. Maar het programma draagt ook bij aan de taakstelling van Rotterdam op het gebied van huisvesting van statushouders.


Waarom mogen alleen Syrische gezinnen deelnemen aan het programma?

Syriërs vormen de grootste groep statushouders in Nederland. SNTR begeleidt 200 gezinnen. Dat is een relatief kleine groep. Bij een groep die uit hetzelfde land komt en dezelfde taal spreekt, is het gemakkelijker een taal- en integratieprogramma te bieden.


Kiest SNTR de gezinnen uit die mogen meedoen aan het programma?

Nee, dat doet het Intakeloket Ondersteuning Statushouders (IOS) van de gemeente Rotterdam. Het IOS regelt de huisvesting, het inkomen en de zorg voor statushouders die aan Rotterdam zijn toegewezen.


Kunnen statushouders zich aanmelden voor het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam?

Nee. Statushouders worden door het Rijk toegewezen aan een gemeente. Het Intakeloket Ondersteuning Statushouders (IOS) van de gemeente Rotterdam bepaalt in welke woning de statushouders komen te wonen. Dat kan een woning zijn van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Als dat het geval is, doen de statushouders mee met het SNTR-programma.


Wat verdient SNTR aan dit programma?

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is een stichting. Dat wil zeggen dat zij geen financiële winst maakt. Het programma moet wel een maatschappelijke meerwaarde opleveren. Bijvoorbeeld dat Syrische gezinnen snel hun weg vinden naar werk en daardoor geen uitkering meer nodig hebben. Of dat zij op een andere manier een rol kunnen spelen in de Rotterdamse samenleving.

Deze maatschappelijke meerwaarde moet meetbaar zijn. Daarom onderzoekt de Erasmus Universiteit het programma.


Wie gaan de huurwoning betrekken?

SNTR verhuurt de woning aan Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning.


Hoeveel personen wonen in de woning?

Het IOS kijkt welk gezin het best past bij welke woning. Daarbij gaan ze uit van de gezinsgrootte en de grootte van de woning. Voor SNTR bestaat een gezin uit minimaal één volwassene en één kind.


Wanneer verhuizen de statushouders naar hun nieuwe woning?

Wanneer precies is niet te zeggen. Zodra het COA een statushouder aan een gemeente heeft toegewezen, moet de gemeente de statushouder binnen 14 weken huisvesten. De gemeente Rotterdam wijst een gezin toe aan een woning zodra alle officiële documenten compleet zijn.


Hoelang mogen de statushouders in hun woning blijven?

De gezinnen krijgen een huurcontract voor onbepaalde tijd. Huurders moeten zich wel houden aan de huurregels die Stichting Nieuw Thuis Rotterdam . Is er een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief, dan gelden de VvE-regels ook voor de huurders.


Is er een aanspreekpunt van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam voor buren en buurtgenoten van de statushouders?

Het is altijd goed om uw nieuwe buren zelf  te benaderen. Maar uiteraard is Stichting Nieuw Thuis Rotterdam altijd bereid om vragen te beantwoorden. Hier vindt u de contactgegevens.


Welke rol speelt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam bij de VvE’s van de woningen die zij bezit?

SNTR is eigenaar van 200 woningen en daardoor ook lid van de Vereniging van Eigenaren van die woningen. SNTR woont de vergaderingen van de VvE’s geregeld bij.


Waarom koopt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam geen woningen voor Nederlanders?

Dat past niet bij de doelstelling van de stichting. Maar door 200 woningen voor statushouders te kopen, komen deze statushouders niet in de sociale woningbouw terecht. Dit helpt de gemeente om de druk op de sociale huisvesting te verkleinen.


Spreken de statushouders Engels?

Een aantal Syriërs spreekt Engels, maar er zijn ook statushouders die geen Engels spreken. Sommigen hebben al wat Nederlands in het asielzoekerscentrum geleerd.


Wanneer gaan de statushouders Nederlands leren?

Zo snel mogelijk nadat het gezin is verhuisd naar de nieuwe woning, beginnen de volwassenen met een intensieve taalcursus. Dat houdt in dat ze 4 dagdelen Nederlandse les volgen en veel huiswerk moeten doen. Het doel is dat de cursisten zo snel mogelijk hun hoogst haalbare taalniveau halen. Kinderen leren Nederlands op de kinderopvang of op school.


Waaruit bestaat de begeleiding van de gezinnen?

De gezinnen worden intensief begeleid. Dat houdt in dat een maatschappelijk begeleider samen met een Arabisch sprekende connector wekelijks thuis langskomt.
De maatschappelijke begeleiding zorgt ervoor dat deelnemers van het programma wegwijs worden in de directe omgeving. Ook zorgt de maatschappelijke begeleiding ervoor dat de deelnemers de gebruiken en gewoonten hier in Nederland leren. Als we zien dat het inburgeren goed gaat, neemt het aantal huisbezoeken geleidelijk af.


Kan ik de nieuwkomers helpen?

Iedereen voelt zich sneller thuis in een buurt of stad als je mensen kent in de omgeving. Woont u in de buurt van een van de SNTR-deelnemers? Dan kunt u het beste zelf aan uw nieuwe buren vragen hoe u kunt helpen. Als de taal daarbij (in het begin) een probleem is, kan SNTR ervoor zorgen dat er iemand bij het gesprek is die vertaalt.

Vind u het leuk iets te organiseren voor uw straat waaraan de nieuwe bewoners kunnen deelnemen? Kijk dan eens bij Opzoomermee.nl. Deze Rotterdamse organisatie biedt uw straat geld voor het organiseren van een buurtactiviteit.

Wilt u taalmaatje worden? Kijk eens bij onze vacatures voor vrijwilligers!


Waarom biedt SNTR een taalprogramma aan statushouders?

Statushouders kunnen van de overheid een lening krijgen voor een taal- en inburgeringscursus. De overheid zet de lening om in een schenking als de statushouder het inburgeringsexamen binnen drie jaar haalt. Van deze lening kunnen statushouders per kwartaal een bedrag inzetten voor hun taalcursus. Met dit bedrag kunnen ze gemiddeld 2 tot 3 dagdelen lessen betalen.

Er zijn veel taalscholen in Nederland waar statushouders Nederlands kunnen leren. De taalscholen wisselen sterk van kwaliteit. Veel taalscholen geven les aan grote groepen met een groot verschil in opleidingsniveau. Dat is een van de redenen waarom veel statushouders hun inburgeringsexamen niet binnen drie jaar halen.

SNTR heeft kwalitatief goede taalscholen uitgekozen voor de deelnemers van het programma. SNTR toetst regelmatig de kwaliteit van de lessen. De groepen zijn klein (maximaal 9 cursisten) en ingedeeld op leerniveau. Bovendien zitten statushouders bij SNTR niet vast aan het kwartaalbedrag van de lening. Daarom kan SNTR haar deelnemers 4 dagdelen per week taalles bieden.

SNTR hoopt dat deze intensieve cursus ervoor zorgt dat statushouders sneller een hoger taalniveau bereiken. Waardoor ze zich sneller thuis voelen in Rotterdam en kunnen meedoen in de samenleving.


Veel statushouders blijven lang in de bijstand en komen niet aan het werk. Wat doet SNTR daar aan?

Voor veel statushouders is het moeilijk aan het werk te komen, omdat ze de Nederlandse taal niet (goed) spreken en de Nederlandse arbeidscultuur niet kennen. SNTR biedt de deelnemers trainingen om vaardigheden aan te leren die statushouders kunnen helpen een baan te vinden en te behouden in Nederland. Dat zijn trainingen in computervaardigheden, sollicitatietrainingen, netwerktrainingen, trainingen over de Nederlandse arbeidscultuur en ondernemerstrainingen.

Ook legt SNTR contact met werkgevers die statushouders een werkstages kunnen aanbieden. Bij een werkstage kunnen statushouders een Nederlandse werkomgeving ervaren, de taal oefenen en hun kennis en ervaring bijspijkeren.


Kan ik een statushouder een werkstage bieden?

Jazeker! SNTR is altijd op zoek naar passende werkstages waar de deelnemers ervaring kunnen opdoen. Hier vindt u een contactformulier. 


Welke beroepen hebben de deelnemers?

Dat is heel divers. De deelnemers hebben in Syrië onder andere gewerkt als kok, chauffeur, automonteur, verpleegster, arts, advocaat of in de bouw. Ook zijn er veel volwassen jongeren die in Syrië studeerden en door de oorlog hun studie moesten afbreken. Zij willen die graag in Nederland afmaken.


Kunnen statushouders bij onze organisatie of vereniging vrijwilligerswerk doen?

Jazeker. Vrijwilligerswerk hoort bij het programma van de SNTR-deelnemers. SNTR verwijst deelnemers naar bestaande vrijwilligersorganisaties. Dat zijn onder meer de Huizen van de Wijk, De Unie van Vrijwilligers, Rotterdammers voor elkaar en Rotterdam Cares. Zoekt u vrijwilligers voor uw organisatie of vereniging, dan kunt u zich melden bij een van deze vrijwilligersorganisaties.


Hoe lang volgt de Erasmus Universiteit het SNTR-programma?

Om te onderzoeken of de gezinnen zich inderdaad snel thuis voelen door het programma, heeft de Erasmus Universiteit vier tot zes jaar nodig.


Wat als blijkt dat het SNTR-programma goed werkt?

SNTR hoopt dat uit onderzoek blijkt dat de deelnemers zich door het SNTR-programma snel thuis voelen in Rotterdam en mee kunnen doen met de maatschappij. Ook is het belangrijk dat de kosten van de integratie zich terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat de deelnemers minder lang een uitkering ontvangen. Als dat het geval is, kunnen gemeenten of andere partijen het programma overnemen.


Wat als blijkt dat het SNTR-programma niet goed werkt?

Regelmatig zal SNTR het programma evalueren en bijstellen. Toch kan uit het onderzoek blijken dat het SNTR-programma er niet voor zorgt dat deelnemers zich snel thuis voelen en meedoen met de Rotterdamse maatschappij. Of dat dit alleen lukt door veel kosten te maken die zich niet terugbetalen. Als dat het geval is, zal het programma van SNTR eindigen.