Gegevens over Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Naam: Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Fiscaal nummer: 855761192

Contactgegevens:
Postbus 23351
3001 KJ Rotterdam
Telefoon: 010-3101100
Mail: info@sntr.nl

Samenstelling Bestuur

Roelof Prins: Voorzitter
Marte van Oort: Penningmeester
Frank van der Vis: Secretaris
Harm van Goor: Algemeen Bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.

Beleidsplan SNTR

De doelstelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is als volgt:

  • Het oplossen van problemen verbonden aan de opvang en begeleiding van kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Al hetgeen met vorenstaande in de meeste ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:

  • Aankoop, verbouwing en beheer van woningen voor huisvesting van kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Het verhuren van woningen aan kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Het aanbieden van passende begeleiding voor deze doelgroep.

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen beheerd worden door de bestuurders van de Stichting.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.

De fondsen en het vermogen van de Stichting worden gebruikt om de genoemde werkzaamheden te betalen.

De fondsen van de Stichting worden gevormd door de bijdrage van Stichting De Verre Bergen.

De beleidsprioriteiten voor 2020 zijn als volgt:

  • Het intensiveren van de individuele begeleiding van Syrische statushouders ten behoeve van het vinden van werk.
  • Het toespitsen van het inhoudelijk programma op de doelgroep anders-gealfabetiseerden en analfabeten.
  • Het vormgeven van een inhoudelijke en financiële blauwdruk van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, zodat het programma in de toekomst opgeschaald kan worden.
  • Het uitwerken en implementeren van diverse handboeken in nastreving van een excellente uitvoering.
  • Organisatorische veranderingen met betrekking tot de (aflopende) projectorganisatie in goede banen leiden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam staan vermeld op deze website.

Kosten en baten

Balans en Staat van Baten & Lasten met toelichting SNTR per 31 december 2019

Meer informatie

Meer informatie over ANBI vindt u hier.