Algemene gegevens
Naam: Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
Fiscaal nummer: 855761192
Postadres: Postbus 23351, 3001 KJ Rotterdam
Telefoon: 010-3101100
E-mail: info@sntr.nl

Samenstelling Bestuur
Roelof Prins: Voorzitter
Frank van der Vis: Secretaris
Harm van Goor: Penningmeester
Sayida Goedhoop: Lid

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.

Beleidsplan SNTR
De doelstelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is te vinden in dit document.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam staan vermeld op deze website.

ANBI 2021
Graag verwijzen we naar dit document voor de publicatieplicht ANBI voor het verslagjaar 2020.

Meer informatie
Meer informatie over ANBI vindt u hier.