SNTR & ANBI

Algemene gegevens
Naam: Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
Fiscaal nummer: 855761192
Kamer van Koophandel: 64648796
Postadres: Postbus 23351, 3001 KJ Rotterdam
Telefoon: 010-3101100
E-mail: info@sntr.nl

Samenstelling Bestuur

Roelof Prins: Lid
Jenny Vermeeren: Lid
Hans Vollebregt : Penningmeester
Marte van Oort: Voorzitter

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam staan vermeld op deze website.

ANBI 2023
Graag verwijzen we naar dit document voor de publicatieplicht ANBI voor het verslagjaar 2023.

Meer informatie
Meer informatie over ANBI vindt u hier.

Omhoog